Siste nytt

29.03.2017
Strøm Gundersen AS har startet byggingen av Søndre Bondi terrasse for OBOS. Prosjektet ligger en kilometer sør for Asker sentrum ved Bondivannet, og på en høyde over vannet skal det bygges 66 leiligheter fordelt på seks punkthus. Strøm Gundersen AS og SCANSTILLAS a.s har samarbeidet på mange prosjekter gjennom tidene og vi ser fram til å videreføre det gode samarbeidet med Strøm Gundersen AS. Oppstart stillas er planlagt i mai.

02.03.2017
Total Uavhengig Kontroll AS har begynt bygging i Abels gate 9 i Kongeberg og SCANSTILLAS a.s skal montere stillas for fasadearbeider og taksikring.

11.01.2017
Skanska Norge AS har inngått avtale med Stiftelsen for utleieboliger i Bærum om å bygge 60 utleieboliger og 26 selveierleiligheter på Emma Hjorth i Bærum. Leilighetene vil gi unge bæringer i etableringsfasen muligheten til å bli boende i hjemkommunen deres, og SCANSTILLAS a.s er valgt som stillasleverandør. SCANSTILLAS a.s ser fram til et godt samarbeide og oppstart montering er planlagt uke 2.

10.01.2017:
Glitre Energi AS har bestilt SCANSTILLAS a.s for montering av stillas og tak over tak for renovering av damluke på Djupdal Kraftstasjon. Dette er den tredje damluka som vi skal montere stillas og tak over tak løsning på og SCANSTILLAS a.s er fornøyd med at vår kunde velger oss igjen og vi ser frem til ett godt samarbeide.

31.10.2016:
SCANSTILLAS a.s skal for MarBre AS montere stillas på Sparebankgården Årnes for påbygg av en etasje på eksisterende bygg. I forkant av dette skal det monteres stillas for tekniske fag og dette starter i uke 46.