Tomt

SCANSTILLAS a.s ønsker å flytte sitt lager, som pr. dags dato ligger på Kongsberg, nærmere Oslo. Områder som er av interesse ligger nord for Oslo.

Det ønskes tilbud på både langtidsleie av tomt og kjøp av tomt.

Tomten skal foruten å være lagerplass for vårt stillasutstyr også være arbeidstedet/kontorplass til vår drifts- og salgsansvarlig.

Vi tenker oss en tomt på rundt 3 000 m² – 4 000 m².

Send oss informasjon på post@scanstillas.no