Produkter

SCANSTILLAS a.s leverer forskjellige typer stillas tilpasset deres prosjekt, med tilleggskomponenter.

Murerstillas
SCANSTILLAS a.s leverer murerstillas kl. 4 - 6 til alle typer prosjekter
Et sterkt og fleksibelt stillassystem som kan monteres i forskjellige bredder og høyder. Dette er det stillassystem som tåler størst belastning, og benyttes ofte til murerarbeid hvor murstein og mørtel lastes opp på stillase. Mange anvendelsesområder som blant annet fasadearbeid, hengestillas, lastetårn etc.

Rammestillas
SCANSTILLAS a.s leverer rammestillas kl. 3 til alle typer prosjekter
Lettstillas er et stillassystem som er beregnet på arbeider med mindre belastning på stillase. Denne type stillas blir ofte benyttet til malearbeider, snekkerarbeider og som taksikring.
Lettstillas er relativt raskt og enkelt å montere. Systemet er godkjent i belastningklasse 3 (200 kg/m2).

Tak over tak
SCANSTILLAS a.s leverer tak over tak til alle typer prosjekter
SCANSTILLAS a.s disponerer ca. 800 m2 tak over tak levert av Delta System AS og leverer løsningen til prosjekter der det er ønskelig.
Byggetiden reduseres dramatisk med tildekking. Systemet for tildekking har et skinnesystem for enkel og rask montering.
Den største økonomiske besparelsen i forbindelse med energiforbruk ligger i en raskere og bedre tørking av bygget. Man unngår vanninntrengning ovenfra og alt materialet holder seg tørrere gjennom oppføring av bygget. Ta kontakt for en prat om tak over tak.