Våre tjenester

  • Montering/demontering/utleie:

SCANSTILLAS a.s monterer og leier ut ulike typer stillaser, både for entreprenører og privatkunder.

Ved at SCANSTILLAS a.s tar seg av montering og demontering så er du som kunde sikret en stillas som er montert iht Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) - Kapittel 17. Arbeid i høyden.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud

  • Utleie for egenmontering:

SCANSTILLAS a.s disponerer i dag ca. 50 000 m² med murerstillas, ca. 20 000 m² rammestillas og kan levere stillas til de fleste utfordringer.
Du kan bestille mengde etter egne mål og spesifikasjoner eller så kan vi komme på en befaring slik at du får riktig mengde stillas for arbeidet som skal utføres.
Stillaset kan enten hentes på vårt lager på Dal eller vi kan besørge transport tur/retur med våre eksterne transportører, der fraktkostnader tilkommer.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud

  • 3. parts prosjektoppfølging:

SCANSTILLAS a.s kan utføre 3. parts prosjektoppfølging for entreprenører.

- Daglig oppfølging av stillasarbeider og bruk av stillaset og at brukere av stillaset har fått opplæring iht § 17-5 – Krav til opplæring av bruker av stillas
- Kontrolloppmålinger av oppsatt mengde stillas i henhold til stillasrapporter
- Kontrollrunder av montert stillas pr. 14 dag inkludert rapportskriving
- HMS oppfølging der det kontrolleres at alle som utfører endring av stillaset har fått opplæring iht §17-2, §17-3 og/eller §17-4.  Dette ivaretas der oppdragsgiver bestiller forandringer av stillas som utføres av SCANSTILLAS a.s.
- Løpende vedlikehold av stillaser etter godkjent overlevering
- Løsningsforslag på montering av stillaser

Ta kontakt med oss for et godt tilbud

  • 3. parts stillaskontroller:

Kontroll av stillas: § 17-9 - Så lenge det er i bruk skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Etter uvær, når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, og når stillaset har vært ute av bruk i en uke eller mer, skal stillaset kontrolleres før det tas i bruk. Oppdragsgiver er ansvarlig for løpende vedlikehold av stillaset etter godkjent overlevering og skal sørge for at kontrollen blir gjennomført av en kvalifisert person.
Rapport om kontroll av stillas: § 17-10 - Oppdragsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas.

Dette ivaretas der oppdragsgiver bestiller kontrollrunder som utføres av SCANSTILLAS a.s som har egen stillaskontrollør som foretar visuell 3. parts kontroll av stillas, inkludert rapportskriving, for entreprenører og privatkunder. Ved å bruke et eksternt firma til å kontrollere stillasene øker man sikkerheten og kvaliteten på stillasene.

Ta kontakt med oss for et godt tilbud

  • Kjøp og salg av stillasutstyr:

SCANSTILLAS a.s har for salg stillasrelaterte produkter som:

- Stillaspresenning som tilfredsstiller brannkravene for materialer brukt i rømningsvei
- Fasadenett som tilfredsstiller brannkravene for materialer brukt i rømningsvei
- Strips for feste av stillaspresenning og fasadenett
- Øyeskruer 9,8 x 80 mm, 9,8 x 160 mm, 9,8 x 230 mm, 9,8 x 300 mm
- Plastplugg 12 x 60 mm
- Godkjenningskort - stor og liten
- Diverse verktøy og utstyr for stillasmontører

Ta kontakt med oss for et godt tilbud