Tak over tak

SCANSTILLAS a.s leverer tak over tak til alle typer prosjekter

SCANSTILLAS a.s disponerer ca. 1 000 m2 tak over tak levert av Delta System AS og leverer løsningen til prosjekter der det er ønskelig.
Byggetiden reduseres dramatisk med tildekking. Systemet for tildekking har et skinnesystem for enkel og rask montering.
Den største økonomiske besparelsen i forbindelse med energiforbruk ligger i en raskere og bedre tørking av bygget. Man unngår vanninntrengning ovenfra og alt materialet holder seg tørrere gjennom oppføring av bygget. Ta kontakt for en prat om tak over tak.

              

             

           

Murerstillas

Rammestillas